Integritetspolicy

Personuppgiftspolicy för RICAB:

Skyddet för dina personuppgifter är av högsta vikt för oss. I integritetspolicyn kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har beträffande personuppgifter.


Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:

RICAB
Org.nr: 559031-5916

Industrivägen 17

68232 Filipstad


Våd är Personuppgifter?

Personuppgifter är all information som relaterar till en identifierad eller identifierbar fysisk person. Sådan data kan till exempel vara namn, bild, personnummer, e-postadress och hemadress, IP-adress, information om kompetens, utbildning eller tidigare erfarenhet. Även om en enda uppgift kanske inte räcker för att identifiera dig som individ, kan en uppgift utgöra Personuppgifter om den, i kombination med andra uppgifter kan kopplas till dig.

”Behandling” av Personuppgifter betyder i huvudsak en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande Personuppgifter, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.


Uppgifter om dig som vi behandlar

Vid godkännande av RICAB personuppgiftspolicy godkänns att vi hanterar dina uppgifter så som för- och efternamn, mailadress, telefonnummer, adress samt postnummer då du aktivt begär information om våra produkter och tjänster, fyller i kontaktformulär eller beställer produkter från oss.


Vårt syfte med uppgiftsinhämningen

Syftet med att hantera personuppgifter är att tillgodose förfrågningar och informera om RICAB tjänster och produkter, samt möjliggöra leverans av beställda varor. Vid godkännande av denna policy ges samtycke till insamling av personuppgifter via kontaktformulär på vår hemsida, via inkommen e-post eller telefon.


Hur länge sparas dina uppgifter?

Personuppgifter lagras under den tid då det finns en pågående relation mellan RICAB och dig som kund. Du kan när som helst på egen begäran be att få dina uppgifter rättade eller raderade och därmed ej längre få information från oss. Rättelse eller raderande av uppgifter kommer att ske inom fem arbetsdagar från inkommen begäran.


Vilka har åtkomst till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter hanteras företrädes av RICAB och överförs ej till tredje part. Undantaget är samarbetsparter som hjälper oss att hantera vår webbplats, leverera beställda varor eller på annat sätt driva vår verksamhet. Informationen mellan oss och dessa samarbetsparter är konfidentiell och kommer ej att hanteras på annat sätt än överenskommet.


Dina rättigheter i enlighet med gällande dataskyddslagar
Du har rätt att, i enlighet med gällande dataskyddslagar, begära tillgång till de Personuppgifter som Behandlas om dig när som helst. Du har också rätt att få felaktiga Personuppgifter om dig korrigerade, begära att vi raderar dina Personuppgifter, begränsa vår Behandling av dina Personuppgifter, utöva din rätt till dataportabilitet och motsätta dig Behandlingen av dina Personuppgifter. När Behandlingen baseras på samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke till den Behandlingen när som helst. Du har också rätt att när som helst lämna in klagomål hos en tillsynsmyndighet om du tror att dina Personuppgifter Behandlas i strid med tillämplig lagstiftning om dataskydd.


Cookies
Vi använder cookies på denna webbplats. En cookie är en liten del data som skickas från en webbsida och som lagras i en användares webbläsare, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet medan användaren surfar på webbsidan. En cookie kan hjälpa webbsidans leverantör att känna igen din enhet nästa gång du besöker webbsidan, ge dig tillgång till vissa funktioner på webbsidan och/eller registrera dina surfmönster. Det finns annan teknik som pixel-taggar, webbuggar, webblagring och andra liknande filer och teknologi som kan ha samma funktioner som cookies. Vi använder termen ”cookies” för cookies och all sådan liknande teknologi.

Vi använder både ”persistent cookies” och ”session cookies”. Medan persistent cookies kvarstår på din dator under en längre tid tas session cookies automatiskt bort när webbläsarfönstret är stängt.

Denna webbplats använder cookies. Du godkänner våra cookies vid fortsatt användande av vår webbplats.

Cookies är små textfiler som kan användas av webbplatser för att göra en användares upplevelse mer effektiv.

Lagen säger att vi får lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för att kunna använda den här webbplatsen. För alla andra ändamål krävs ditt medgivande. Denna webbplats använder olika typer av cookies. Vissa cookies placeras ut av tredjepartstjänster som visas på våra sidor. Du kan ändra eller dra tillbaka ditt samtycke till cookie-förklaringen på vår webbplats.
Läs mer i vår sekretesspolicy om vilka vi är, hur du kontaktar oss och på vilket sätt vi behandlar personuppgifter.

Ange ditt samtyckes-ID och datum för när du kontaktade oss gällande ditt samtycke.

Ditt samtycke gäller för följande domäner: www.ricab.se